WYWIAD

Wywiad – podstawowa metoda zdobywania informacji od osobowych jej źródeł przez dziennikarza (również przez etnologów, historyków, śledczych, lekarzy itd.) polegająca na zadawaniu pytań i uzyskiwaniu na nie odpowiedzi. Zarejestrowane odpowiedzi mogą być wykorzystane przez dziennikarza do opracowania własnego tekstu publicystycznego lub informacyjnego; niektóre fragmenty tego zapisu mogą być wykorzystane (...) jako cytaty w reportażu (...). Zarejestrowany w formie pisanej, audialnej lub audiowizualnej oraz przygotowany przez odpowiednie redagowanie do publikacji w całości, szereg pytań i odpowiedzi staje się odrębnym gatunkiem dziennikarskim. (...)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.237.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): GATUNKI DZIENNIKARSKIE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GATUNKI RADIOWE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DZIENNIKARZ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): REPORTAŻ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 7 Grudzień, 2020 - 18:12