REPORTAŻ

Reportaż [franc. reportage], dokumentalne sprawozdanie z aktualnych i rzeczywistych wydarzeń. Z uwagi na formę komunikacji wyróżnia się: reportaż radiowy (dźwiękowy lub czytany), telewizyjny, filmowy, literacki, teatralny (montaż faktograficzny), fotograficzny; z uwagi na temat: reportaż społeczno-obyczajowy, wojenny, podróżniczy, psychologiczny, historyczny, sądowy i in. Obok dominującej funkcji informacyjnej, w reportażu pojawia się: funkcja perswazyjna – oddziaływanie na postawy i przekonania odbiorcy, oraz estetyczna – akcentowanie walorów estetycznych wypowiedzi za pomocą środków językowych, obrazu, dźwięku (...) W ten sposób uwidacznia się indywidualność autora, naznaczenie wypowiedzi jego punktem widzenia jako uczestnika, świadka zdarzeń lub kogoś, kto je rekonstruuje na podstawie dokumentów i wypowiedzi innych osób (...) Reportaż wywodzi się z takich form wypowiedzi jak: dziennik z podróży, list, pamiętnik, diariusz; ukształtował się w 2 połowie XIX w. Współczesny reportaż charakteryzuje się dużą rozpiętością stylistyczną: łączy styl wypowiedzi dziennikarskiej ze stylem wypowiedzi artystycznej, autentyzm z fikcją fabularną, informację z jej subiektywną interpretacją. (...) 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.97.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): GATUNKI DZIENNIKARSKIE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GATUNKI RADIOWE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): LITERATURA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 31 Styczeń, 2014 - 01:26