DZIENNIKARZ

Wg Słownika terminologii medialnej: "Dziennikarz  [to] osoba trudniąca się zawodowo gromadzeniem informacji i opinii jako danych do materiału prasowego, tworzeniem go lub redagowaniem. (...) Do dziennikarzy zalicza się także osoby, kóre trudnią się dziennikarstwem w charakterze [tzw.] wolnych strzelców, nie będąc zatrudnionymi etatowo w żadnej redakcji. (...) Wśród dziennikarzy wyróżnia się ich specjalności wg tematyki (np. dziennikarze sportowi, ekonomiczni, kulturalni), wg rodzaju mediów, dla których pracują (np. dziennikarze prasowi, telewizyjni, agencyjni, internetowi) oraz wg uprawianych gatunków ( np. reporter, fotoreporter, publicysta, felietonista)."

(drobne zmiany red. - IA)

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2013, s.45.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 12 Styczeń, 2014 - 19:32