ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY

Artykuł publicystyczny (z łac. articulus ‘człon’) – forma wypowiedzi publicystycznej przeznaczona do opublikowania w prasie. Tematyka artykułu dotyczy aktualnych wydarzeń politycznych, kulturalnych, gospodarczych, społecznych. Potocznie (ale niewłaściwie) mianem artykułu określa się każdy duży materiał zamieszczony w prasie. (…) Treść artykułu zwykle podporządkowana jest przyjętej z góry, ustalonej przez autora tezie, którą udowodnia problemowo, ukazując fakty bądź stosując uogólnienia. Fakty poddaje analizie i wnioskowaniu. Ilustruje swoje wywody cytatami, przytoczeniami dokumentów lub wypowiedziami innych osób na dany temat. (…) Artykuł ma rzucać światło na aktualną sprawę, dlatego jego treść powinna się odnosić do chwili bieżącej. (…) Tematyka artykułu (…) powinna być zaprezentowana przez piszącego z pewnego dystansu (…) zawarte w nim informacje i opinie powinny być podane w sposób czytelny i przejrzysty. Obecnie wśród odmian gatunkowych wyróżniamy: artykuł polemiczny, artykuł sponsorowany, artykuł wstępny.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.11.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ARTYKUŁ WSTĘPNY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DZIENNIKARZ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GATUNKI DZIENNIKARSKIE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 31 Styczeń, 2014 - 01:30