ARTYKUŁ WSTĘPNY

Artykuł wstępny (potocznie: wstępniak) – pojawia się w pierwszych numerach gazet na eksponowanym miejscu i wyraża punkt widzenia redakcji. Jest to tekst mówiący zwykle o programie, założeniach i polityce redakcyjnej. (…) Artykuł wstępny jako wypowiedź publicystyczna służy oddziaływaniu na opinię publiczną. (…) Cechami charakterystycznymi tego gatunku są perswazyjność i propagandowość, dlatego używa się w nim chwytów stylistycznych, które służą emocjonalizacji wypowiedzi. (…) Jest zamieszczany także w tygodnikach, a nawet w elitarnych miesięcznikach i kwartalnikach. Treścią jego jest wtedy najczęściej omówienie zawartości numeru, polecenie przez redaktora naczelnego lub odpowiedzialnego kilku istotnych tekstów, zaprezentowanie szczególnego gościa. Artykuł wstępny może być podpisywany imieniem i nazwiskiem redaktora piszącego tekst bądź podpisuje się pod tekstem redaktor naczelny w imieniu redakcji lub ogólnie „redakcja”.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, ss.11-12.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 2 Styczeń, 2014 - 16:49