LEGENDA MAPY

Treść mapy objaśniana jest w legendzie, której podstawową funkcją jest objaśnianie znaków zastosowanych do przedstawienia treści, tworzących język mapy. W przypadku map tematycznych legenda przekazuje również inne informacje dotyczące zjawiska. Przez organizację znaków i ich objaśnień jest przekazywana bowiem informacja o zakresie, charaktere i strukturze przedstawianego na mapie zjawiska. Legenda zawiera również podstawowe informacje o podejściu do wizualizacji, grupowaniu danych, zastosowanych poziomach hierachicznych, zmiennych wizualnych oraz skalowaniu znaków. Relacje hierachiczne między jednostkami są wyrażane przez hierarchiczny układ znaków. Charakter znaków odzwierciedla typy obiektów, a zastosowane zmienne i poziomy skalowania znaków wyrażają poziom ujęcia cech obiektów i zjawisk oraz podejście do ich różnicowania.  

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 23.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 11:22