JĘZYK MAPY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła JĘZYK MAPY

Idea języka mapy opiera się na założeniu, że system znaków kartograficznych, jako zbiór uporządkowany i powiązany określonymi relacjami, ma właściwości języka. Teoria języka mapy jest zarazem ściśle powiązana z koncepcją semiotyki kartograficznej, ponieważ z natury rzeczy każdy system językowy podlega prawom semiotyki. 

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 30.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska