PRACA BIOGRAFICZNA

"Przemiana relacji jednostki z samą sobą dokonywana jest w trakcie pracy biograficznej. Praca ta polega na przywoływaniu przeszłości, powtarzaniu opowieści, interpretowaniu i redefiniowaniu, a wszystko to implikuje komunikacyjną pracę partnerów interakcyjnych, zwłaszcza zaś znaczących innych. Tak pojmowane właściwości procesów biograficznych wydają się uzasadniać traktowanie ich jako procesów strukturalnych."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Gerhard Riemann, Fritz Schutze, "Trajektoria" jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, (w:) "Kultura i Społeczeństwo", nr 2, 1992, tłum. Zbigniew Bokszański, Andrzej Piotrowski, s.94.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): TRAJEKTORIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): AUTOBIOGRAFIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WYWIAD NARRACYJNY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 18 Grudzień, 2015 - 10:15