LOKALNOŚĆ

Wg Arjuna Appaduraia (1996): "(...) zadanie wytwarzania lokalności (jako struktury uczucia, właściwości życia społecznego i ideologii usytuowanej w określony sposób społeczności) w coraz większym stopniu wymaga walki. Jest to walka tocząca się w wielu wymiarach, spośród których jako przedmiot rozważań wybrałem trzy: 1) stały wzrost wysiłków nowoczesnego państwa narodowego na rzecz zdefiniowania wszystkich sąsiedztw pod kątem charakterystycznych dla niego form lojalności i przynależności; 2) pogłębiające się rozwarstwienie  między terytorium, podmiotowością i zbiorowym ruchem społecznym i 3) stała erozja relacji między sąsiedztwami przestrzennymi i wirtualnymi, będąca zasadniczo rezultatem siły oddziaływania i formy elektronicznego przekazu. Dodatkowo komplikuje sprawę interaktywny charakter tych trzech wymiarów."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Arjun Appadurai, Nowoczesność bez granic, Kraków: Universitas, tłum. Zbigniew Pucek, 2005, s.279.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ŚRODOWISKO LOKALNE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZGODA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 21 Listopad, 2018 - 09:08