PRZESTRZEŃ

Nazwa definicji: 
PRZESTRZEŃ
Treść wpisu: 

Wg Richarda van Leeuwena (1999): "Przestrzeń jest nie tylko częścią materialnego świata, jest również częścią różnych światów wyobrażonych. Postrzeganie przestrzeni w ogóle, a konkretnie pewnych miejsc, nie ma charakteru neutralnego i obiektywnego, ale jest  kształtowane przez subiektywne doświadczenia i postawy psychologiczne."

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Richard van Leeuwen, Space as a metaphor in Alf laylah wa-laylah: the archetypal city, (w:) Angelika Neuwirth i in. (red.), Myths, historical archetypes and symbolic figures in Arabic literature; towards a new hermeneutic approach; proceedings of the International Symposium in Beirut, June 25th - June 30th, 1996, Beirut 1999, tłum. Bożena Prochwicz-Studnicka, s. 493.
Dodane przez: 
Węzeł centralny