GLOKALIZACJA

Nazwa definicji: 
GLOKALIZACJA
Treść wpisu: 

Wg Edwarda W. Soji (2000): „analizując problem globalizacji, dochodzimy do wniosku, że nie jest to proces odbywający się tylko i wyłącznie na skalę całej planety, ale jest on rozpatrywany z odmiennych perspektyw i z różną intensywnością w każdej skali ludzkiego życia, od ludzkiego ciała począwszy, na planecie skończywszy”.

Wg Adama Pomiecińskiego (2009): "Kultura w skali całego świata ulega ujednoliceniu jedynie w swych powierzchownych przejawach, zaś w głębszych jej pokładach kwitnie różnorodność. Nawet ci sami bohaterowie kultury popularnej mogą nieść rozmaite symboliczne treści w różnych cywilizacjach (...). Zestawienie tych opinii wskazuje, że termin glokalizacji wymaga wciąż dookreślenia, a relacje między globalizacją a jej implementacją w lokalne kultury mogą być o wiele bardziej złożone."

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Edward W. Soja, Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, Oxford, 2000, s. 200.
Dodane przez: 
Węzeł centralny