KATEGORYZACJA

1) Wg Edmunda Leacha (1976): " (...) podkreślić chcę, że cały ten proces członowania zewnętrznego świata na ponazywane kategorie, a przeto stwarzanie kategorii dopasowanych do naszych społecznych rozwiązań, zależy od faktu, że pomimo ograniczeń naszej zdolności do zmiany zewnętrznego środowiska, posiadamy w zasadzie nieograniczoną zdolność do myślowych manipulacji internalizowaną wersją środowiska, którą nosimy w naszych głowach."

2) Wg Lawrence'a Barsalou (1992): [odbywa się w 5 etapach - BF]

1) stworzenie strukturalnego opisu obiektu

2) poszukiwanie w obrębie kategorii przedstawicieli zbliżonych do opisu strukturalnego

3) wybór najbardziej zbliżonej reprezentacji

4) sformułowanie wniosków dotyczących obiektu

5) przechowanie informacji o przeprowadzonej kategoryzacji.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 1) Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010, s. 49. , Źródło definicji (papierowe): 2) Lawrence Barsalou, Cognitive Psychology: An Overviev for Cognitive Scientists, New York: Hillsdale, Lawerence Erlbaum, 1992, s.26.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): KATEGORIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GRANICA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ŚRODOWISKO SPOŁECZNE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 18 Grudzień, 2015 - 17:26