USŁUGA MEDIALNA

"usługą medialną jest usługa w postaci programu albo audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, za którą odpowiedzialność redakcyjną ponosi jej dostawca i której podstawowym celem jest dostarczanie poprzez sieci telekomunikacyjne ogółowi odbiorców audycji, w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych; usługą medialną jest także przekaz handlowy(...)"

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Podobne terminy (linki wewnętrzne): USŁUGA KULTURALNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): USŁUGA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): USŁUGI SPOŁECZNE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 29 Październik, 2015 - 11:10