SUBKULTURA

1) Wg Jerzego Wertensteina-Żuławskiego (1990): "Przez subkulturę będziemy rozumieć zespół wzorów kulturowych, stanowiących wyróżniki jakiejś grupy społecznej w łonie szerszego społeczeństwa, ale nie obejmujących całej aktywności kulturowej człowieka. Jest on nie całkowity, ograniczony jedynie do niektórych sfer aktywności ludzkiej, na przykład języka, spędzania czasu wolnego, hobby, stosunków erotycznych etc., którego niezbędnym uzupełnieniem jest zespół wzorów dominujących w danym społeczeństwie. W tym sensie subkultura nie mogłaby istnieć samoistnie."

2) Wg Czesława Robotyckiego (1992): " Kultura elit i kultura ludowa - według dawnych podziałów - mając zupełnie inne znaczenie i wymiar, są teraz tylko subkulturami kultury współczesnej i nie wynikają z izolacji tworzących je grup."

3) Wg Anthony'ego Giddensa (2001): "Pojęcie subkultur nie odnosi się jedynie do grup etnicznych i językowych w obrębie większego społeczeństwa. Dotyczy ono wszelkich grup ludności, które odróżniają się od reszty społeczeństwa swoim wzorem kulturowym. Subkultury mają bardzo szeroki zasięg i można do nich zaliczyć naturystów, fanów gothic rocka, hakerów, hipisów, rastafarian, fanów hip-hopu i kibiców klubów piłkarskich. Jedni będą zdecydowanie identyfikować się z konkretną subkulturą, podczas gdy inni będą płynnie przemieszczać się między kilkoma różnymi subkulturami."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 1) Jerzy Wertenstein-Żuławski, To tylko rock'n roll!, Warszawa: ZAKR, 1990, s.10. , Źródło definicji (papierowe): 2) Czesław Robotycki, Etnografia wobec kultury współczesnej, Kraków: Wyd. UJ, s. 7., Źródło definicji (papierowe): 3) Anthony Giddens, Socjologia, tłum. Alina Szulżycka, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, s. 48.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): WZÓR KULTUROWY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SPOŁECZEŃSTWO, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GRUPA SPOŁECZNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 10 Maj, 2014 - 11:42