SOCJOLOGIA KULTURY

Wg Antoniny Kłoskowskiej (1981): "Socjologia kultury stanowi jedną z dziedzin wyodrębniających się w toku specjalizacji i wewnętrznego różnicowania całej dyscypliny. Może być jednak równocześnie pojmowana jako rezultat procesu zespolenia węższych i bardziej wyspecjalizowanych sfer badań socjologicznych i koncepcji odnoszących się do: sztuki, wiedzy, zabawy.  (...) Socjologia kultury jest ujmowana jako różna od antropologii kultury, chociaż nie pozbawiona wspólnych z nią momentów. Wspólny obu dyscyplinom jest przede wszystkim punkt wyjścia, określony przez uznanie za niezbędne odniesienia węższego zakresu pojęcia kultury do jej ogólnego, globalnego rozumienia (...) Trudności określenia socjologii kultury wynikają przede wszystkim z wieloznaczności samego pojęcia kultury, z jego szerokiego i niejednolitego zakresu, ze szczególnego nasilenia postaw wartościujących odnoszących się do zjawisk objętych tym pojęciem oraz różnorodności tych postaw."

Autor(ka) wpisu: Anna Grabowska
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 1) Antonina Kłoskowska, Socjologia Kultury, Warszawa: PWN, 1983, ss. 7, 13.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SPOŁECZEŃSTWO, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KULTURA klasyczne definicje polskie, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KULTURA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ŻYWA KULTURA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 9 Maj, 2014 - 07:59