ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Antropologia kulturowa, dyscyplina zaliczana do zespołu nauk społecznych i/lub nauk kulturoznawczych; jest także jedną z podstawowych dziedzin nauk antropologicznych (obok antropologii fizycznej, etnolingwistyki, etnohistorii i antropologii stosowanej) zajmującą się kulturowymi aspektami ludzkiej egzystencji. Antropologia kulturowa bada organizację kultury, rządzące nią prawa, znaczenie i funkcje jej poszczególnych elementów, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur, w celu konstruowania ogólnej teorii kultury i zrozumienia specyfiki konkretnych kultur zarówno obcych, jak i własnej. Antropologia kulturowa ukształtowana głównie w USA, stała się amerykańskim odpowiednikiem brytyjskiej antropologii społecznej i europejskiej etnologii. Z czasem termin antropologia kulturowa upowszechnił się także poza USA (m.in. w Polsce) (…). Tradycyjnym przedmiotem antropologii kulturowej były małe społeczności przedindustrialne (plemienne i chłopskie), poznawane podczas długotrwałych badań terenowych. Obecnie jej zainteresowania obejmują także współczesne społeczeństwa przemysłowe. Antropologia kulturowa powiązana jest m.in. z psychologią, ekologią, historią, archeologią, językoznawstwem. Zachowuje jednak własną specyfikę i kładzie nacisk na analizę składników kultury (wzorów, struktur, wartości, norm, idei, symboli, instytucji, znaczeń) w ich wzajemnym sprzężeniu i powiązaniu z innymi sferami rzeczywistości. (…)

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Gazety Wyborczej, tom 1, Kraków: Mediasat Group, 2005, ss.445-446.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Wg Jacka Davida Ellera  2012 (2009): "Antropologia kulturowa jest nowoczesną dyscypliną naukową badającą różnorodność zachowań ludzkich. Chociaż początkowo jej celem było opisywanie <kultur pierwotnych>, zawsze miała ambicję i potencjał, aby pełniej ogarniać przedmiot, jakim są sposoby życia ludzi, włącznie z życiem <nowoczesnym>, zurbanizowanym i stechnologizowanym."

Źródło definicji (papierowe): Jack David Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków: Wyd. UJ, 2012, s.XIII.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga