KRYTYKA TEATRALNA

Działalność związana z relacjonowaniem, opiniowaniem, interpretacją i oceną bieżącej twórczości teatralnej. Krytyka teatralna stanowi świadectwo uczestnictwa w zdarzeniu teatralnym i odbioru sztuki teatru podane do publicznej wiadomości. Chociaż znane są różne formy krytyki, np. krytyka oralna – radiowa, telewizyjna, zwykło się ją sytuować w przestrzeni piśmiennictwa. Krytyka teatralna to przede wszystkim dział publicystyki kulturalnej, którego dominantą gatunkową jest recenzja, obok form publicystycznych, takich jak felieton, artykuł, esej, komentarz oraz form informacyjnych: wzmianka, notatka, sprawozdanie, reportaż, wywiad, sylwetka. więcej

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): Encyklopedia teatru polskiego
Podobne terminy (linki wewnętrzne): TEATR, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KRYTYCYZM, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KRYTYKA LITERACKA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 1 Styczeń, 2019 - 14:16