POLE SEMANTYCZNE

Wg Regine Robin (1973): Odszukać znaczenie wyrazu to znaczy przeanalizować wszystkie jego zastosowania albo konkteksty. (...) Badanie wszystkich relacji wybranego wyrazu (...) jest w znacznym stopniu inspirowane pracą Jeana Dubois [Jean Dubois, Le vocabulaire politique et social en France, de 1869 a 1872, Paris 1962, s. 188]. (...) Tak oto, dzięki związkom tematycznym czy pojęciowym, funkcjom określeń i działań, słowo jest związane z innymi słowami wzdłuż całego ciągu wypowiedzeniowego w planie syntagmatycznym albo - dzięki równoważnościom czy substytutom - w planie paradygmatycznym. Powstaje wtedy to, co można nazwać polem semantycznym. Dochodzimy ostatecznie do tablicy tego typu:

ODNOŚNIKI

(wiersz, strona)                 

OKREŚLENIA                      

ASOCJACJE                        

OPOZYCJE                          

DZIAŁANIA CZYJEŚ                

DZIAŁANIE NA                    

EKWIWALENTY                   

 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Regine Robin, Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, (w:) Michał Głowiński (red.), Język i Społeczeństwo, Warszawa: Czytelnik, 1980, ss. 252, 256.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): TEKST, Podobne terminy (linki wewnętrzne): POLE SŁOWA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): LEKSYKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): CIĄG PARADYGMATYCZNY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ŁAŃCUCH SYNTAGMATYCZNY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 9 Kwiecień, 2018 - 12:52