CIĄG PARADYGMATYCZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła CIĄG PARADYGMATYCZNY

"(...) przykładu asocjacji (ciągów - BF) paradygmatycznych dostarczają jednoczesne transpozycje zachodzące wtedy, gdy sekwencję nut muzycznych interpretuje się jako następujące po sobie ruchy palców wzdłuż klawiatury pianina, które, dzieki dalszemu przekształceniu, stają się kolejnymi wzorami fal dźwiękowych dobiegających do ucha słuchacza. Relacja między napisną partyturą,  ruchami palców i falami dźwiękowymi jest paradygmatyczna. Ten żargon jest nieco nużący, ale niekiedy użyteczny. W przybliżeniu, choć niezupełnie dokładnie, zachodzą następujące równania:

 Symbol/Znak=Metafora/Metonimia=Asocjacja paradygmatyczna/Łańcuch syntagmatyczny=Harmonia/Melodia."

Źródło definicji (papierowe): Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010 (1976), s.22.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga