ŁAŃCUCH SYNTAGMATYCZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ŁAŃCUCH SYNTAGMATYCZNY

"Prototypowymi przykładami łańcucha syntagmatycznego są litery formujące słowo pisane, słowa formujące zdanie lub sekwencje zapisów muzycznych naniesionych na partyturę muzyczną dla wskazania <melodii>."

Źródło definicji (papierowe): Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010 (1976), s. 22.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga