STYL ŻYCIA

Styl życia to kulturowo uwarunkowany sposób realizacji potrzeb, pragnień, nawyków i norm, wyrażający się w praktykach kulturalnych oraz w ich wytworach, funkcjonujących jako dobra kultury.  Zarówno praktyki, jak i wytwory w ramach stylu życia podlegają uwzorowaniu. Na wyższym poziomie styl życia jednostek i grup regulują układy wartości  i znaczeń - czyli dynamiczne lub statyczne zasady odróżniające poszczególne style. Zasady stylów życia (jako konfiguracje wzorców) umożliwiają ludziom zarówno hic et nunc, jak i w innych perspektywach czasowych lub przestrzennych, odczuwanie siebie i swojego życia jako względnie spójnych i sensownych, zaś badaczom dają możliwość tworzenia typologii.  Intencjonalnie ujmowany styl życia to zarazem jeden z konstruktów dostarczających uzasadnień do porównywania się i grupowania ludzi, jak i ich odróżniania się od siebie.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY
Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2017 r.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): POTRZEBA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): PRAKTYKI KULTURALNE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DOBRA KULTURY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WARTOŚĆ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNACZENIE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WZORZEC KULTUROWY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 4 Marzec, 2018 - 11:38