PRAKTYKI KULTURALNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.