MUZYKOLOGIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła MUZYKOLOGIA

Muzykologia [gr.], dyscyplina naukowa, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych przejawach. Rozróżnia się trzy podstawowe działy muzykologii: 1) historię muzyki, 2) teorię muzyki (zwaną muzykologią systematyczną), obejmującą teorię elementów konstrukcji dzieła muzycznego, akustykę, fizjologię słyszenia, psychologii muzyki, estetykę muzyki, socjologię muzyki i instrumentologię, 3) etnografię (etnologię) muzyki, zwaną też etnomuzykologią. (...) 

Źródło definicji (papierowe): Muzyka. Encyklopedia PWN, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2007, s. 512.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit