SAMOKSZTAŁCENIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SAMOKSZTAŁCENIE

Samokształcenie (samouctwo), samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy; w szerszym ujęciu – kształtowanie własnej osobowości według określonego wzoru (ideału). 

Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.195.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit