ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY

Artykuł publicystyczny (z łac. articulus ‘człon’) – forma wypowiedzi publicystycznej przeznaczona do opublikowania w prasie. Tematyka artykułu dotyczy aktualnych wydarzeń politycznych, kulturalnych, gospodarczych, społecznych. Potocznie (ale niewłaściwie) mianem artykułu określa się każdy duży materiał zamieszczony w prasie. (…) Treść artykułu zwykle podporządkowana jest przyjętej z góry, ustalonej przez autora tezie, którą udowodnia problemowo, ukazując fakty bądź stosując uogólnienia. Fakty poddaje analizie i wnioskowaniu. Ilustruje swoje wywody cytatami, przytoczeniami dokumentów lub wypowiedziami innych osób na dany temat. (…) Artykuł ma rzucać światło na aktualną sprawę, dlatego jego treść powinna się odnosić do chwili bieżącej. (…) Tematyka artykułu (…) powinna być zaprezentowana przez piszącego z pewnego dystansu (…) zawarte w nim informacje i opinie powinny być podane w sposób czytelny i przejrzysty. Obecnie wśród odmian gatunkowych wyróżniamy: artykuł polemiczny, artykuł sponsorowany, artykuł wstępny.

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.11.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit