DETERMINIZM ARCHITEKTONICZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DETERMINIZM ARCHITEKTONICZNY

Determinizm architektoniczny (architectural determinism) wprowadzona przez M. Broady’ego (...) koncepcja stwierdzająca, że architekt poprzez projekt zbudowanego domu i/lub otoczenia, w którym podejmuje decyzje o położeniu dróg, orientacji budynków, odległościach między nimi, w dużym stopniu określa także wzorce życia społecznego ludzi mających zostać użytkownikami tego środowiska. W odmianie koncepcja ta występuje jako probabilizm środowiskowy (environmental probabilism), który dąży do skonstruowania teoretycznego modelu prawdopodobieństwa ludzkiego zachowania się w danym otoczeniu. (...)

Źródło definicji (papierowe): J. Krzysztof Lenartowicz, Słownik psychologii architektury, Kraków: Politechnika Krakowska Katedra Architektury Środowiskowej A25 WAPK, 2010, s. 19.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła DETERMINIZM ARCHITEKTONICZNY

„Zadawanie sobie stale przymusu przebywania w nieznośnym otoczeniu jest niewątpliwie równoznaczne z osłabieniem systemu nerwowego. Przeciwnie, otoczenie pełne niespodzianek, zakamarków, schodków itp., jakiego dostarcza wiele starych budynków, działa podniecająco i wypełnić może samym faktem swego istnienia niejedną beznadziejnie pustą chwilę. Z tego powodu myślę, że budownictwo przyszłości (…) musi wyrwać starym gmachom tajemnicę rozmaitości i niespodzianki”. 

Źródło definicji (papierowe): Leon Chwistek, cytat za: Przemysław Trzeciak, Historia, psychika, architektura, Warszawa: PIW, 1988, s. 176.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit