ARCHITEKTURA

1) Wg Leksykonu PWN: "sztuka projektowania i wznoszenia budowli; ze względu na funkcje dzielimy architekturę na sakralną i świecką (obronną, mieszkalną, m.in. pałacową); wg usytuowania - na miejską i wiejską; z uwagi na zastosowany materiał na kamienną, drewnianą, itp.; mogą istnieć też podziały wg stylów (architektura gotycka), czy epok historycznych (architektura nowożytna)."

2) Wg Słownika Terminów Plastycznych: "(gr. architekton - budowniczy naczelny) - 1. ukszatałtowana przez człowieka przestrzeń, w której przebiega życie społeczne.Przedmiotem twórczości architektonicznej są: mieszkania, budowle użyteczności publicznej, dla potrzeb przemysłu, rolnictwa i komunikacji, a także budownictwo obronne. Architektura w tym znaczeniu zajmuje się nie tylko poszczególnymi obiektami, łącznie z ich wyposażeniem, ale także urządzeniem i zagospodarowaniem terenu, m.in. -> ogrodu. Dział architektury obejmujący zagadnienia kształtowania terenów osiedleńczych nazywa się planowaniem przestrzennym albo -> urbanistyką; 2. w węższym znaczeniu terminu: ukształtowanie budowli pod wzgledem funkcjonalnym, konstrukcyjnym i plastycznym (...)".
 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Leksykon PWN, Warszawa: PWN, 1972, s.51., Źródło definicji (papierowe): 2) Krystyna Zwolińska, Zbysław Malicki (red.), Słownik Terminów Plastycznych, Warszawa:WP, 1999, ss.27-28.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Listopad, 2013 - 13:36