ARCHITEKTURA

1) "Albowiem architektura jest tą sztuką, która najśmielej stara się odtworzyć swoim rytmem porządek wszechświata, przez starożytnych nazywanego kosmosem, to jest ozdobionym, jeśli przyrównać go można do wielkiego zwierzęcia opromienionego doskonałością i proporcją wszystkich swoich członków. I niechaj pochwalony będzie  Nasz Stwórca, który, jak powiada Augustyn, ustanowił wszystkie rzeczy względem liczby, ciężaru i miary."

2) „Najbardziej pomocne w wyjaśnianiu sobie struktury horyzontów jakiejś epoki jest oglądanie jej architektury; architektura bowiem ukształtowaniem swych widzialnych przestrzeni reprezentuje zawsze układ wymiarów przestrzeni duchowej, w której poruszają się ludzie jej epoki”.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): 1) Umberto Eco, Imię róży, Warszawa: PIW, (1980) 1987, tłum. Adam Szymanowski, s. 33., Źródło definicji (papierowe): 2) Georg Picht, O wymiarach uniwersalności Jana Sebastiana Bacha, tłum. Krzysztof Wolicki, (w:) tegoż, Odwaga utopii, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981, s. 297.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 15 Grudzień, 2013 - 08:53