OCHRONA ZABYTKÓW

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła OCHRONA ZABYTKÓW

Ochrona zabytków - działalność mająca na celu trwałe zabezpieczanie i właściwe udostępnianie społeczeństwu dóbr kultury; w zakres ochrony zabytków wchodzą czynności naukowe (m.in. dokumentacja, inwentaryzacja), konserwatorskie, administracyjno-prawne i popularyzatorskie; idea ochrony zabytków, znana od starożytności i średniowiecza, rozwinęła się w renesansie (…) od Wielkiej Rewolucji Francuskiej rozpoczął się proces nacjonalizacji zbiorów i opieka państwa nad zabytkami (…).

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3, Warszawa: PWN, 1975, s.336.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit