ARCHEOLOGICZNY ZABYTEK

Zabytek archeologiczny – każdy przedmiot znaleziony w ziemi lub znajdujący się w ruinach na jej powierzchni, jeśli ma wartość historyczną; zabytek archeologiczny podlega ochronie i konserwacji w muzeach i w terenie; rozróżnia się zabytki archeologiczne nieruchome (kurhany, jaskinie, grodziska, zamczyska) i ruchome (narzędzia, ozdoby, broń). 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1, Warszawa: PWN, 1973, s.123.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ARCHEOLOGIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ARCHEOLOGICZNE ZNALEZISKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ARCHEOLOGICZNE ŹRÓDŁA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WYKOPALISKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): OCHRONA ZABYTKÓW, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DZIEDZICTWO KULTURY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 30 Styczeń, 2014 - 23:48