GLOKALIZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła GLOKALIZACJA

Wg Thomasa L. Friedmana (1999), 2001: "Zdolność kultury do wchłaniania wpływów, które w sposób naturalny do niej nie pasują i ją wzbogacają, odrzucania wpływów, które, choć inne, mogą z nią współistnieć właśnie jako coś innego. Celem glokalizacji jest zatem takie przyswojenie sobie aspektów globalizacji przez kulturę danego kraju, które przyczynią się do rozwoju i zróżnicowania społeczeństwa, nie przytłaczając go."

Źródło definicji (papierowe): Thomas L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Poznań: DW Rebis, 2001, s. 360.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła GLOKALIZACJA

Wg Edwarda W. Soji (2000): „analizując problem globalizacji, dochodzimy do wniosku, że nie jest to proces odbywający się tylko i wyłącznie na skalę całej planety, ale jest on rozpatrywany z odmiennych perspektyw i z różną intensywnością w każdej skali ludzkiego życia, od ludzkiego ciała począwszy, na planecie skończywszy”.

Wg Adama Pomiecińskiego (2009): "Kultura w skali całego świata ulega ujednoliceniu jedynie w swych powierzchownych przejawach, zaś w głębszych jej pokładach kwitnie różnorodność. Nawet ci sami bohaterowie kultury popularnej mogą nieść rozmaite symboliczne treści w różnych cywilizacjach (...). Zestawienie tych opinii wskazuje, że termin glokalizacji wymaga wciąż dookreślenia, a relacje między globalizacją a jej implementacją w lokalne kultury mogą być o wiele bardziej złożone."

Źródło definicji (papierowe): Edward W. Soja, Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, Oxford, 2000, s. 200.
Źródło definicji (elektroniczne): Adam Pomieciński, Lokalne wymiary globalizacji, (w:) "Kultura i historia", 2009, nr 16
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła GLOKALIZACJA

 Wg Arjuna Appaduraia: "T-Shirty, billboardy i graffiti, podobnie jak rap, street dance i slumsy dowodzą, że media szybko wkraczają w sferę repertuaru ironii, gniewu, humoru i oporu."

 

Źródło definicji (papierowe): Arjun Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków: Universitas, 2005, s. 16.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga