INTERPRETANT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła INTERPRETANT

Wg Michela Riffaterre (1980):  [chodzi o] "ukrytą obecność systemu znaków, które zapośredniczają odniesienie tekstu do swojego intertekstu. Te pośredniczące systemy są także intertekstami, ale ich funkcja jest specjalna: zachowują się jak interpretanty."

Źródło definicji (papierowe): Michel Riffaterre, La trace de l'intertexte, (w:) "La Pensee", 1980, octobre, s. 9.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga