INTERTEKST

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła INTERTEKST

Wg Zofii Mitosek (1995): "W najprostszym przypadku można powiedzieć, że intertekst to fragment cudzego, wcześniejszego tekstu, wcielony w nowy, aktualnie tworzony utwór literacki. A więc cytat, reminescencja czy aluzja, imię bohatera, porównanie, wypowiedź metajęzykowa typu <jak by powiedział" (Szekspir, Słowacki, Norwid). (...) Do stwierdzenia funkcji odniesień intertekstualnych nie zawsze wystarczy identyfikacja intertekstu. Na pytanie, co znaczy obecność tekstu przywołanego w tekście aktualnie czytanym można odpowiedzieć dopiero po ustaleniu trzeciego czynnika semantycznej gry, jakim jest interpretant."

Źródło definicji (papierowe): Zofia Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa: Wyd. PWN, 1995, ss.326, 328.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga