DYSPUTA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła DYSPUTA

Wg Fryderyka Paulsena (1895): "Wieki średnie nie myliły się bynajmniej przypisując tak wielkie znaczenie dysputom w wyższym wykształceniu. Dysputy bezwątpienia przyczyniały się bardzo do uwydatnienia wszystkich szczegółów wiedzy i nadawały zadziwiającą giętkość i bystrość w obejmowaniu i ujmowaniu dowodzeń." (pisownia oryginalna - BF).

Wg Leopolda Foncka SJ (1910): "Charakterystyczną i wybitną cechą odróżniającą właściwą dysputę, jest ścisła forma sylogistyczna, która musi być zachowana. Dowody za i przeciw występują tutaj w <żelaznym rynsztunku> sylogizmu. Więc, zarówno przeciwnik musi sformułować wszystkie słabe i ciemne strony tezy w tej ścisłej formie szkolnego prawidła, jak i obrońca dać rozstrzygnięcie <in forma>. Dopiero przy pewnych dalszych rozwinięciach odpowiedzi i rozwiązania, forma sylogizmu może nie być zachowana.(...) Jako pierwszą, zasadniczą korzyść, jaką przynosi to ćwiczenie trzeba wymienić tworzenie jasnych pojęć (...) druga korzyść; mianowicie, w ćwiczeniach dysputowych uczniowie przyswajają sobie uporządkowany, logiczny sposób myślenia (...) Po trzecie, nabywają oni to, co Fryderyk Paulsen określa, jako <grosse Präsenz des Wissens (wielką przytomność wiedzy) (...) W ten sposób pewną drogą dochodzą [studenci - BF] do zupełnego opanowania swego przedmiotu. Jako dalszy, nader cenny owoc powyższego ćwiczenia wymienia Paulsen <zadziwiającą wprawę w ujmowaniu argumentów>".

Źródło definicji (papierowe): Fridrich Paulsen, Geschichte Des Gelehrten Unterrichts Auf Den Deutschen Schulen Und Universitaten Vom Ausgang Des Mittelalters Bis Zur Gegenwart,Leipzig: Verlag von Vait a Comp.,1895, p.38., Źródło definicji (papierowe): Leopold Fonck SJ, Praca naukowa, Warszawa:G.Gebethner i S-ka, 1910, ss. 50-51.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga