SYLOGIZM

Nazwa definicji: 
SYLOGIZM
Treść wpisu: 

Wg Małej Encyklopedii Logiki (1970): "(1) Wnioskowanie o dwu przesłankach, w których zarówno przesłanki, jak i wniosek są klasycznymi zdaniami kategorycznymi (tzn. typu: SaP, SeP, SiP, SoP), przy czym przesłanki mają jeden i tylko jeden termin wspólny, każdy zaś termin wniosku występuje nadto w jednej i tylko jednej przesłance.Przykład: Każdy metal jest pierwiastkiem. Każdy sód jest metalem. Zatem: każdy sód jest pierwiastkiem (...)"

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Witold Marciszewski (red.), Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum, 1970, s.280.
Dodane przez: 
Węzeł centralny