REPREZENTATYWNOŚĆ PRÓBY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła REPREZENTATYWNOŚĆ PRÓBY

Wg Stefana Nowaka (1970): "Warto sobie uświadomić, iż termin <reprezentatywność próby> nie jest bynajmniej jednoznaczny. Wyróżnimy tutaj trzy jego różne znaczenia. 

W rozumieniu pierwszym próba jest reprezentatywna wówczas, kiedy występują w niej wszystkie wartości zmiennej czy zmiennych nas interesujących. (...) Będziemy w tym wypadku mówić o reprezentatywności typologicznej próby.

W rozumieniu drugim próba jest reprezentatywna, kiedy rozkłady częstości poszczególnych wartości interesujących nas zmiennych odpowiadają (...) rozkładom częstości tych wartości w zbiorowości, jaką próba reprezentuje, to jest w populacji generalnej. (...) Będziemy w tym wypadku mówić o próbie reprezentatywnej ze względu na rozkłady zmiennych. (...)

Wreszcie w rozumieniu trzecim próba jest reprezentatywna wówczas, kiedy zależności między zmiennymi w niej reprezentowanymi odpowiadają analogicznym zależnościom w zbiorowości generalnej."

Źródło definicji (papierowe): Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa: PWN, 1970, ss. 304-306.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga