PRÓBA REPREZENTATYWNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła PRÓBA REPREZENTATYWNA

Próba, której struktura ze względu na badane cechy (zmienne) jest zbliżona do struktury populacji statystycznej, z której pochodzi. Reprezentatywność próby (próba reprezentatywna) można uzyskać stosując zarówno losowe (probabilistyczne) jak i nielosowe (nieprobabilistyczne) techniki wyboru próby. Należy jednak zaznaczyć, iż większą szansę na reprezentatywność próby daje zastosowanie technik losowego jej wyboru.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Próba reprezentatywna. Reprezentatywność próby" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga