PRÓBA - DOBÓR

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła PRÓBA - DOBÓR

Próba - dobór

Prosty dobór losowy

"O prostym  doborze losowym mówimy, gdy dla danego ciągnięcia prawdopodobieństwo wylosowania jest takie samo dla każdego elementu jeszcze niewylosowanego. W każdym ciągnięciu dobór jest więc niezależny i jedynym wyjątkiem od niezależności jest zasada, że żaden element nie może być wyciągnięty dwukrotnie."

Dobór systematyczny

"(...) polega na tym, że zamiast korzystać z tablic liczb losowych, wybieramy z listy co k-tą jednostkę rozpoczynając od dowolnej jednostki spośród k pierwszych. Pobierając próbę o liczebności 90 spośród populacji o liczebności 1800 wybieramy więc co 20-tą jednostkę. Wybór pierwszej jednostki musi być jednak losowy - możemy tu np. wykorzystać tablice liczb losowych."

Próba warstwowa

"Pobierając próbę warstwową dzielimy najpierw populację na szereg grup lub kategorii, następnie zaś z każdej takiej warstwy losujemy niezależne próby"

Dobór grupowy

"Czasem jednak wygodniej jest podzielić populację na szereg grup i losować te grupy"

 

Źródło definicji (papierowe): Hubert M.Blalock, Statystyka dla socjologów, Warszawa: PWN, 1977, ss.440-459.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga