STRUKTURA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła STRUKTURA SPOŁECZNA

Wg Encyklopedii Socjologii (2002): "Struktura jest immanentnym atrybutem każdego społeczeństwa. Jest to układ stosunków, hierarchii i dystansów między ludźmi, kategoriami społecznymi, organizacjami, instytucjami i innymi elementami dającymi się w społeczeństwie wyodrębnić. Układ ten występuje zarówno na poziomie globalnym, jak i w mikroskali; w postaci hierarchicznej i w wymiarach, które ze swej natury nie poddają się opisowi w terminach nierówności."

Źródło definicji (papierowe): Henryk Domański, Struktura społeczna, (w:) Encyklopedia socjologii, t.4, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002, s.132.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga