STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

Nazwa definicji: 
STRATYFIKACJA SPOŁECZNA
Treść wpisu: 

Stratyfikacja (stratyfikacja społecznauwarstwienie społeczne) – pojęcie socjologiczne wyrażające fakt, że wszelka społeczność składa się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania. Stratyfikacja społeczna mierzona jest dostępnością do pięciu podstawowych zasobów społecznych: władza, pieniądze, prestiż, wykształcenie oraz zdrowie. Stratyfikacja oznacza, że każde społeczeństwo ma pewien system rang: pewne warstwy stoją wyżej, inne zaś niżej. Ich suma stanowi system stratyfikacyjny danego społeczeństwa.

Historia zna cztery podstawowe systemy stratyfikacji społeczeństw: niewolnictwosystem kastowysystem stanowy i system klasowy.

Rodzaj słownika: 
Słownik Wikipedii
Dodane przez: 
Węzeł centralny