CENTRUM MIASTA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła CENTRUM MIASTA

"Miasta czworokątne, trójkątne (np. Los Angeles) wywołują w nas silny niepokój; ranią nasze poczucie całościowego doświadczenia miasta, zgodnie z którym cała przestrzeń miejska powinna mieć centrum, do którego można iść i z którego można wrócić, miejsce-całość, o którym się marzy i względem którego się kieruje, jednym slowem - odnajduje się. Z wielu (historycznych, ekonomicznych, religijnych, militarnych) powodów Zachód nie tylko nazbyt dobrze zrozumiał tę zasadę: wszystkie miasta są koncentryczne; ale też stosownie do ruchu metafizyki zachodniej, dla której każde centrum jest miejscem prawdy, centrum w naszych miastach jest zawsze pełne: miejsce naznaczone; to w nim zbierają  się i streszczają wartości cywilizacji: duchowość (kościoły), władza (urzędy), pieniądz (banki), handel (wielkie sklepy), słowo (agory: kawiarnie i promenady); iść do centrum - to spotkać <prawdę społeczną>, to uczestniczyć we wspaniałej pełni <rzeczywistości>."

Źródło definicji (papierowe): Roland Barthes, Imperium znaków, Warszawa: Wyd. KR, 2004, s. 86.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga