GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

Miara zagęszczenia ludności na określonym terytorium w danym momencie czasu - wyrażana najczęściej w osobach na 1 km kw. (również w osobach na 1 ha - przy bardzo dużym zaludnieniu np. w aglomeracjach).
Stan na 17.12.2015
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Gęstość zaludnienia" w Słowniku pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga