LUDNOŚĆ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła LUDNOŚĆ

Definicja rekonstruowana

We wskaźnikach dotyczących kultury GUS używa pojęcia ludności faktycznie zamieszkałej. Są to osoby zameldowane  na stałe lub na 2 miesiące (od roku 2005), a w danych dotyczących  okresu przed 2005 rokiem - na 3 miesiące.

Stan na 6.10.2011 r.

Ogół osób (ogółem lub według określonych cech) zameldowanych na pobyt stały w danej jednostce administracyjnej i rzeczywiście tam zamieszkałych oraz osób przebywających czasowo i zameldowanych w tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. ponad 2 miesiące).

 Stan na 13.11.2015 r.


Źródło definicji (papierowe): Wyjaśnienie Departamentu Badań Demograficznych GUS
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Ludność" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga