TERENY ZIELONE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła TERENY ZIELONE

Tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe.

 stan na 11.07.2014 r. (logika zapisu oryginalna - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Tereny zieleni" w Słowniku Pojęć na portalu GUS "Strateg"
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła TERENY ZIELONE

1) Wielka Encyklopedia Powszechna PWN (1968): "Tereny zielone, zieleń, nie zabudowane obszary miasta pokryte roślinnością (z wyjątkiem terenów o charakterze produkcyjnym, na przykład rolniczych, ogrodniczych, leśnych). Tereny zielone mogą być ogólnie dostępne (parki, zieleńce, bulwary, lasy komunalne) lub zamknięte (ogrody działkowe, szkolne, fabryczne i tym podobne); istnieją też tereny zielone o wyspecjalizowanym sposobie użytkowania (na przykład ogrody botaniczne, zoologiczne). (...) Stosownie do programu i rodzaju miasta adaptowane jest środowisko naturalne tak, aby stworzyć korzystne warunki bytowania dla ludności. Utrzymanie i wykorzystanie istotnych wartości środowiska naturalnego stanowi jedno z głównych zadań w projektowaniu terenów zielonych w mieście. Wiąże się ono z koniecznością uwzględniania odpowiedniej ilości i rodzajów terenów zielonych dla różnych form rekreacji, jak również z oddziaływaniem zdrowotnym terenów zielonych, łagodzącym ujemne wpływy środowiska miejskiego (zmniejszenie stopnia zapylenia powietrza, tłumienie hałasu, łagodzenie klimatu i tym podobne). Aby tereny zielone mogły wypełniać wszystkie te zadania, łączy się je w - dostosowany do układu urbanistycznego miasta - system zieleni miejskiej, na przykład klinowy, promienisty, pierścieniowy. System ten łączy miejskie tereny zielone z podmiejskimi oraz z obszarami lasów regionalnych w organiczną całość".

Źródło definicji (papierowe): 1) Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa: PWN, 1968, t.11, s.487.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga