PARK SPACEROWO-WYPOCZYNKOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła PARK SPACEROWO-WYPOCZYNKOWY

Teren zieleni z roślinnością wysoką i niską o powierzchni co najmniej 2 ha, urządzony i konserwowany z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe ludności, wyposażony w drogi, aleje spacerowe, ławki, place zabaw itp. Do powierzchni parku wliczane są również wody znajdujące się na terenie obiektu (np. staw).

Stan na 18.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Park spacerowo-wypoczynkowy" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga