DZIEŁO SZTUKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła DZIEŁO SZTUKI

Obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę,oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych, oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców, gobeliny oraz tkaniny ścienne wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Z wyłączeniami opisanymi w ustawie o podatku od towarów i usług

 Stan na: 5.02.2018 r. (Redakcji tym razem brak słów!)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dzieła sztuki" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła DZIEŁO SZTUKI

Wg Herberta Reada (1931): "Istnieją rozmaite sposoby analizowania dzieła sztuki. Możemy rozważać fizyczne elementy konkretnego obrazu, wyizolować je, rozpatrywać oddzielnie i w ich wzajemnej zależności. Istnieje może pięć takich elementów: rytm linii, grupowanie form w masy, przestrzeń, światło i cień, i kolor - i w większości przypadków takie jest ich następstwo, nie z punktu widzenia jakiejś bezwzględnej ich ważności, lecz ich kolejności jako stadiów myślenia artysty."

Źródło definicji (papierowe): Herbert Read, Sens sztuki, Warszawa: PWN, 1965, s. 28.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła DZIEŁO SZTUKI

1) "W tej kwestii osobiście opowiedziałem się za ogólną (jeszcze nie specyficzną)  formułą: <dzieła sztuki to ucieleśnione fizycznie byty o pochodzeniu kulturowym [physically embodied and culturally emergent entities] - co wywołało pewne kontrowersje."
2) „Ogólnie ujmując, w pojęciu ‘dzieło sztuki’ zawarte są implicite dwa aspekty: 1) autor tworzy rzecz skończoną i określoną, według jakiegoś precyzyjnego zamysłu, nastawiając się na odbiór, który będzie reinterpretacją owej rzeczy zgodnie z tym, co autor zamierzał i chciał; 2) jednak owa rzecz zostaje odbierana przez wielu odbiorców, z których każdy wnosił do aktu odbioru własne cechy psychologiczne i fizjologiczne, swoje ukształtowanie środowiskowe i kulturowe, tę charakterystykę wrażliwości, jaką narzucają bezpośrednie okoliczności i sytuacja historyczna; a zatem każdy odbiór (…) jest nieuchronnie osobisty (…)”.

Źródło definicji (papierowe): 1) Joseph Margolis, Czym, w gruncie rzeczy jest dzieło sztuki, Kraków: Universitas, 2004, s.91., Źródło definicji (papierowe): 2) Umberto Eco, Sztuka, tłum. Piotr Salwa, Mateusz Salwa, Kraków: Wyd. M, 2008, ss. 167-168.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga