DYDAKTYKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DYDAKTYKA

Dydaktyka [gr.], dział pedagogiki, nauka, której przedmiotem jest kształcenie (uczenie się i nauczanie); dydaktyka ma charakter prakseologiczny, normatywny, jest teorią nauczania organizowanego w sposób racjonalny, prawidłowy i poprawny; problemy rozpatrywane przez dydaktykę dotyczą celów, treści i metod nauczania (…); wyodrębnia się dydaktykę ogólną, rozpatrującą problemy podstawowe i wspólne dla nauczania, oraz dydaktyki szczegółowe dwojakiego rodzaju: 1) teorie nauczania w szkołach określonego typu i stopnia (np. dydaktyka szkoły wyższej), 2) dydaktyki poszczególnych przedmiotów szkolnych, czyli tzw. metodyki (…). 

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1, Warszawa: PWN, 1973, s.642.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit