UNIWERSYTET

[łac. universitas „ogół”], najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych). (...)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, ss. 253-254.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 22:10