BADANIA TERENOWE

Wg Johna Loflanda i in. (2006), 2009: "Książka ta zawiera instrukcje, jak prowadzić badania terenowe w naukach społecznych - ten rodzaj badań, który często jest nazywany <etnografią>, <badaniami jakościowymi> i/lub <badaniami naturalistycznymi>.Chociaż badacze terenowi reprezentujący nauki społeczne mogą preferować któreś z tych określeń, cechą wspólną ich studiów jest to, że jakościowa obserwacja naturalnych sytuacji lub układów odbywa się głównie za pośrednictwem technik obserwacji uczestniczącej lub wywiadu intensywnego albo ich połączenia."

Wg Alaina Touraine'a (2007), 2011: "Jakże socjolog miałby nie przywiązywać zasadniczej wagi do obserwacji dokonywanych w terenie lub informacji zebranych w dokumentach, które pozwalają mu kształtować własną myśl w sposób tak niezależny od toksycznego wpływu dominujących ideologii, jak to tylko możliwe? Summa summarum, przez ostatnią ćwierć XX wieku dominujący dyskurs interpretacyjny zainspirował bardzo niewiele badań i opierał się na bardzo nielicznych wynikach, podczas gdy prace zasługujące na miano socjologicznych stopniowo odzyskiwały pole, by w końcu ukazać pustkę i arbitralność deklaracji, które na pierwszy rzut oka zdawały się odsłaniać najgłębsze prawdy, choć były jedynie mało oryginalnymi ujęciami fundamentalnych uprzedzeń."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): John Lofland, David A. Snow, Leon Anderson, Lyn H. Lofland, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Warszawa: Scholar, 2009, s.22. , Źródło definicji (papierowe): Alain Touraine, Myśleć inaczej, Warszawa: PIW, tłum.: Maciej Byliniak, 2011 (2007), s.110.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): INTERWENCJA SOCJOLOGICZNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ETNOGRAFIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): BADANIA JAKOŚCIOWE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): OBSERWACJA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WYWIAD
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 12 Grudzień, 2020 - 16:23