KOMPOZYCJA MAPY

Wg Lecha Ratajskiego (1973): "Kompozycja mapy rozumiana jest tutaj bardzo szeroko jako zespół czynników i elementów graficznych i estetycznych, zapewniających mapie jak największą jasność wyrazu i czytelność. Mapa odbierana jako przekaz wizualny podlega tym samym prawom co dzieło sztuki; musi zachęcać, pobudzać zainteresowanie i w sposób jak najbardziej komunikatywny przekazywać intencję autora, innymi słowy, włożoną weń informację. Na osiągnięcie tego celu składa się wiele przyczyn, ale głównie takie, jak stateczność obrazu mapy, walory plastyczne, odpowiednia gęstość treści, jasność sformułowań legendy, logiczny dobór środków wyrazu. Wszystkie te czynniki muszą być jednak podporządkowane naczelnemu zadaniu - wiernego przedstawienia stosunków rzeczywistości."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Lech Ratajski, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1973, s. 302.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 12:44